فایل های دسته بندی پرسش نامه - صفحه 1

پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

نظریه پیچیدگی دانش رده بندی مسائل بر اساس سختی محاسباتی برای غلبه بر پیچیدگی چه می توان کرد؟ تغییر مسئله پس از کشف که عامل دشواری آن تقریب زدن راه حل مسئله ارائه روش هایی که در حالت متوسط عملکرد خوبی دارند؛ استفاده از روش های تصادفی کاربردها به عنوان

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI)

دانلود پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI)،فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 47 تعداد سوالات پرسشنامه : 566بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده، که به همراه تحلیل و تفسیر...

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه هوش معنوی

دانلود پرسشنامه هوش معنوی،فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 8 تعداد سوالات پرسشنامه : 42بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده، که به همراه تحلیل و تفسیر پرسشنامه در اختیار شما ق...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

دانلود پرسشنامه شاخص توصیف شغلی یا پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)،فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 7 تعداد سوالات پرسشنامه : 72بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده، که به همراه تحل...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود

دانلود پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود،فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 6 تعداد سوالات پرسشنامه : 69بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده، که به همراه تحلیل و...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن

دانلود پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن،فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 3 تعداد سوالات پرسشنامه : 30بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده، که به همراه تحلیل و تفسیر پرسشنام...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ-C)

دانلود پرسشنامه خوداثرمندي كودكان و نوجوانان (SEQ-C)،فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 3 تعداد سوالات پرسشنامه : 23بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده، که به همراه تحلیل و تفس...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه آزمون شخصیت جان هالند برای تیپهای شخصیتی

دانلود پرسشنامه آزمون شخصیت جان هالند برای تیپهای شخصیتی،فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 23 تعداد سوالات پرسشنامه : 90بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده، که به همراه تحلیل ...

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI-125

دانلود پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر TCI-125،فرمت فایل : PDF تعداد صفحات : 9 تعداد سوالات پرسشنامه : 125بخشی از این پرسشنامه :این پرسشنامه کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول پرسشنامه نویسی رعایت شده، که به همراه تحلیل و تفسیر پرسشن...

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی