فایل های دسته بندی آزمون استخدامی - صفحه 1

جدیدترین نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 1

دانلود 280 نمونه سوال استخدامی اندیشه اسلامی 1، در قالب PDF و در 24 صفحه. نمونه سوال اندیشه اسلامی 1: 1- …….. مقدمه خدا شناسی است. جواب: خودشناسی 2- عبارت ذیل تعریف کدام یک از مراتب توحید است “تتها خدا در اداره و تدبیر و کارگرانی جهان و انسان موثر

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج نمونه سوالات حیطه عمومی آموزش و پرورش پ

دانلود پکیج نمونه سوالات دروس عمومی آموزش و پرورش، در قالب PDF و در 224 صفحه. توضیحات: 190 نمونه سوال خدمات متقابل اسلام و ایران + خلاصه کتاب 280 نمونه سوال تستی صعود چهل ساله + خلاصه کتاب 188 نمونه سوال تستی همرزمان حسین + خلاصه کتاب 222 نمونه سوال

قیمت : 160,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج نمونه سوالات دروس اختصاصی آموزش و پرورش

دانلود پکیج نمونه سوالات دروس اختصاصی آموزش و پرورش، در قالب PDF و در 118 صفحه. توضیحات: 125 نمونه سوال تستی آیین نامه اجرایی مدارس 144 نمونه سوال تستی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 70 نمونه سوال تستی سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش 280 نم

قیمت : 160,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین نمونه سوالات تستی راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی

دانلود 106 نمونه سوال استخدامی راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی، در قالب PDF و در 12 صفحه. نمونه سوال راهنمای معلم ارزشیابی توصیفی: معلم در هنگام اجرای ارزشیابی توصیفی لازم است به کدام مورد توجه کند؟ جواب: تفاوت های فردی دانش آموز ----- روش مشاهده مستق

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین نمونه سوالات تستی روش ها و فنون تدریس

دانلود 234 نمونه سوال استخدامی روش ها و فنون تدریس ، در قالب PDF و در 20 صفحه. نمونه سوال روش ها و فنون تدریس: به مجموعه اطلاعات کسب شده برای فهم درس چه می گویند. جواب : رفتار ورودی کدام روش تدریس مسئله محور، بهترین و کامل ترین راه را برای پرورش و

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین نمونه سوالات روانشناسی پرورشی

دانلود 280 نمونه سوال استخدامی روانشناسی پرورشی ، در قالب PDF و در 27 صفحه. نمونه سوال روانشناسی پرورشی: روش پیشنهادی آزوبل برای یادگیری معنی دارد چیست؟ جواب : تدریس نمایشی دومین مرحله رشد شناختی برونر چیست؟ جواب: تصویری بیشترین دستاوردهای علمی

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین نمونه سوالات سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش

دانلود 70 نمونه سوال استخدامی سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش ، در قالب PDF و در 15 صفحه. نمونه سوال سیاستهای کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش: چه کسی سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور را ابلاغ کردند؟ جواب : آیت الله خامنه

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین نمونه سوالات طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

دانلود 172 نمونه سوال استخدامی طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن ، در قالب PDF و در 44 صفحه. نمونه سوال طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن: راهکاری که عالم اسلامی به جای رهبانیت برای جلوگیری از آسیب گناه به کار می گیرد چیست؟ جواب : تقوا دو بال فکری انسان ه

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جدیدترین نمونه سوالات سند تحول بنیادین

دانلود 144 نمونه سوال استخدامی سند تحول بنیادین ، در قالب PDF و در 14 صفحه. نمونه سوال سند تحول بنیادین: چند پایه و دوره تحصیلی در سند تحول ذکر شده است؟ جواب : 12 پایه و 4 دوره بازنگری در سند تحول بنیادی چندساله است؟ جواب: 5 ساله اولویت دهی مناب

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی