فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

تحقیق برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه

دانلود تحقیق با موضوع برنامة ‌اصلاحات اقتصادي نئوليبراليستي تورگوت اوزال در تركيه، در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی شرط نتیجه و مقایسه ان باحقوق فرانسه

دانلود تحقیق با موضوع بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه، در قالب word و در 49 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام

دانلود تحقیق با موضوع برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام، در قالب word و در 33 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بردگی در حقوق بین الملل

دانلود تحقیق با موضوع بردگی در حقوق بین الملل، در قالب word و در 37 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق عوامل سبب ساز گرايش رابطه نامشروع متاهلین

مقدمه : زندگي مشترك نيز مانند هر امر و پديدة ديگر، آسيب ها و آفت هاي خاص خود را دارد و يكي از اين آسيب‌هاي بزرگ و عمدة زندگي مشترك، وجود رابطة نامشروع است (كاوه، 1383). مي دانيم كه رابطة نامشروع جنسي از ديرباز تاكنون ادامه دارد ، يعني از زماني كه پيو

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق قرآن اصلاح الگوي مصرف پرچمدار

مقدمه دين مقدس اسلام بهره برداري مشروع از نعمتهاي الهي و زيباييهاي زندگي را مباح و روا و اسراف و زياده روي را حرام و ناروا مي داند و اين بدان جهت است ك مسلمان به تناسب امكانات و توانايي و كارآيي خود، در برابر جامعه مسئوليت دارد. در اين صورت فرد اسراف

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق فلسفه ، تاریخچه و اهمیت حجاب

مقدمه لزوم پوشيدگي زن در برابر مرد بيگانه يكي از مسائل مهم اسلامي است. در خود قرآن كريم درباره اين مطلب تصريح شده است. علي هذا در اصل مطلب از جنبه اسلامي نمي توان ترديد كرد. در اينجا مباحثي مثل علل پوشش، فلسفه پوشش از نظر اسلام، ايرادها و اشكالها و ح

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق زمین در قرآن ( حركت زمين- كرويت زمين )

مقدمه: قرآن موضوعات مختلف و زيادي را كه اهداف گوناگوني تعقيب مي كنند مورد بررسي قرار داده است. قرآن پيرامون مسائلي مانند: الهيات، معارف عقلي، آغاز آفرينش، سرانجام خلقت، روح، فرشته، شيطان، جن، فلكيات، اجرام آسماني، تاريخ ملل، سرگذشت پيامبران و مذاكرات

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آشنایی با عصمت پيامبران

مقدمه : همانطور كه مي دانيم در احكام دين تقليد جايز است اما در مورد اصول دين هر مسلماني بايد به تحقيق و بحث در رابطه با آن بپردازد كه درغير اينصورت برايمان او به دنيش اشكار وارد مي شود زيرا هر كس در اعتقاد به خدا و آخرت و حقانيت قرآن و پيامبر اسلام (

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی